Nettbutikker.net

Nettbutikker.net er en av Norges mest komplette oversikter over nettbutikker og annen netthandel. Nettsiden har inndelt over 400 butikker i ulike kategorier.